Souhrnné jízdní řády

Souhrnné jízdní řády obsahují spoje všech linek, které jedou ve vybraných úsecích autobusové sítě. Uváděny jsou především úseky se souběžným provozem městských a příměstských linek, s minimálně 3 linkami v části souběžné trasy.

Legenda

- dočasný jízdní řád, - výlukový jízdní řád, - prázdninový jízdní řád,

- metro, - tramvaj, - autobus, - noční doprava, - přívoz

Legenda - dočasný jízdní řád, - výlukový jízdní řád, - prázdninový jízdní řád, - metro, - tramvaj, - autobus, - noční doprava, - přívoz