Vážení cestující,

Vítáme vás na stránkách služby – Portál jízdních řádů Pražské integrované dopravy, kde naleznete všechny informace týkající se jízdních řádů městských i regionálních linek veřejné dopravy, stejně tak i linek smluvních a to jak ve formě linkových (tzv. knižních) jízdních řádů, tak i ve tvaru zastávkových jízdních řádů (v podobě se kterou se setkáváte na zastávkách MHD).
Všechny údaje vyjadřují aktuální stav v den vyhledávání, případně jsou zde uvedeny i jízdní řády plánované.
Pro stahování a tisk jsou údaje k dispozici ve formátu PDF s tiskovým výstupem ve velikosti A4. Pokud nemáte na svém počítači instalován prohlížeč PDF formátu Adobe Reader, klikněte na ikonu pod textem a stáhněte si jej zdarma.

Věříme, že tato nová služba, která je doplňkem programu vyhledávání spojení a tištěných knižních jízdních řádů, přispěje k vašemu pohodlnému cestování.

Zařazené souhrnné jízdní řády obsahují spoje všech linek, které jedou ve vybraných úsecích autobusové sítě. Uváděny jsou především úseky se souběžným provozem městských a příměstských linek, s minimálně 3 linkami v části souběžné trasy. Odkaz na stránku se seznamem jízdních řádů tohoto typu je k dispozici zcela dole v nabídce v levé části okna.
Souhrnné jízdní řády jsou do formátu PDF generovány automaticky v závislosti na změnách provozu na dotčených linkách a mají pouze informativní charakter.

Uvítáme, pokud nám zašlete náměty na další úseky vhodné k zařazení do nabídky.

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost


prohlížeč pdf souborů