Zastávka Ke Hrázi - Linka 224

Linkový jízdní řád platnost od 10.5.2021