Zastávka K Pitkovičkám - Linka 213

Linkový jízdní řád platnost od 15.7.2021