Pro tělesně postižené

H1 Chodov - Chodov

platnost od: 1.9.2022

 
Přeprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace je zajišťována také nízkopodlažními autobusy na vybraných linkách. Ve stanicích metra jsou k dispozici výtahy nebo zvedací plošiny.
V centru města je v provozu linka 148, která zajišťuje dopravní obsluhu zdravotnických zařízení v okolí I.P.Pavlova a Karlova náměstí.
Konkrétní přehled autobusových linek a výtahů ve stanicích metra je k dispozici v kapitole Dopravní informace v hlavním menu na www.dpp.cz.