Zastávky mimo Prahu s názvem začínajícím na G

Generála Janouška 141 223 224 912
Geologická 4 32 105 170
Gercenova 125 154 183 911
Goetheho 108 131 907
Grussova 230