Zastávka Invalidovna - Linka B

Linkový jízdní řád platnost od 6.1.2020
Zastávkové jízdní řády směr