Zastávka Invalidovna - Linka B

Linkový jízdní řád platnost od 3.1.2023
Zastávkové jízdní řády směr