Zastávka Zelené domky - Linka 956

Linkový jízdní řád platnost od 12.12.2021