Zastávka Pramenná - Linka 956

Linkový jízdní řád platnost od 15.6.2020