Zastávka Dubno,rest. - Linka 395

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2020