Zastávka Invalidovna - Linka 24

Linkový jízdní řád platnost od 28.1.2023
Zastávkové jízdní řády směr