Zastávka Filmové ateliéry - Linka 105

Linkový jízdní řád platnost od 6.1.2020