Zastávka Pražského povstání - Linka 904

Linkový jízdní řád platnost od 18.11.2019