Zastávka Dubno,rest. - Linka 393

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2020