Zastávka Dubno,rest. - Linka 393

Linkový jízdní řád platnost od 7.3.2021