Zastávka Fruta - Linka 366

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2021