Zastávka Nové Pitkovice - Linka 272

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2021
Zastávkové jízdní řády směr