Zastávka Nové Pitkovice - Linka 213

Linkový jízdní řád platnost od 1.7.2022