Zastávka Rápošovská - Linka 163

Linkový jízdní řád platnost od 29.6.2019