Zastávka Rápošovská - Linka 163

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2021