Zastávka Malostranská - Linka 12

Linkový jízdní řád platnost od 18.5.2020