Náhradní doprava

X93 Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání

platnost od: 19.9.2020

X95 Vinice - Ústřední dílny DP

platnost od: 1.10.2020